Wat is het Rabo F&A Innovatiefonds?

Het Rabo F&A Innovatiefonds is een risicokapitaal investeringsplatform, onderdeel van Rabo Private Equity, waarmee in bedrijven in de seed- of start-upfase wordt geïnvesteerd. Onze focus ligt op innovatieve bedrijven over de gehele food & agri (F&A)-keten met een geografische focus op West-Europa en Noord-Amerika.

Als proactieve investeerders hebben we als doel een ondersteunende rol te spelen om waarde te creëren via de kracht van ons netwerk en de kennis van Rabobank van de F&A-sector.

We hebben als doel een bijdrage te leveren aan de wereldwijde F&A-uitdagingen

Demografische ontwikkelingen

Milieukundige uitdagingen

Ketenefficiëntie

Demografische ontwikkelingen leggen een grote druk op het F&A-systeem.
Populatiegroei
9 miljard inwoners.

Schattingen laten zien dat we 9 miljard monden moeten vullen in 2050.

Verstedelijking
2/3 van de wereldbevolking trekt naar steden toe.

Geschat wordt dat 66% van de mensen in 2050 in de stad woont vergeleken met 54% vandaag.

Veranderend dieet
Vraag naar vlees stijgt.

Vraag naar vlees stijgt.
Gemiddelde vleesconsumptie verdubbelt in vraag tussen 1999 en 2050.

Milieukundige uitdagingen vragen een andere aanpak om meer te produceren met minder.
Vruchtbare grond
Verlies van productieve grond.

Wereldwijd hebben we een derde van de vruchtbare grond over de afgelopen 40 jaar verloren aan erosie en verontreinigingen.

Watertekort
Druk op zoetwaterstand.

Ongeveer 70% van het wereldwijde zoete water wordt gebruikt voor irrigatie.

Verontreiniging
Broeikasgassen

Emissies van landbouw, bosbouw en visserij zijn verdubbeld over de laatste 50 jaar en kunnen met nog eens 30% toenemen richting 2050.

Ketenefficiëntie is vitaal als we meer willen produceren met minder.
Afval
Afval productie

Een derde van het geproduceerde voedsel over de hele wereld wordt nooit gegeten.

Opslag en transport
Pre-consumptie afval

Meer dan 40% van ons voedsel wordt verspild voordat het wordt geconsumeerd gedurende oogsten, opslag en transport.

Inefficiënties
Fruit- en groenteketen

Tot circa 50% van al het groente en fruit wordt weggegooid.

Waar zijn wij naar op zoek?

Wij willen een portefeuille bouwen van winnaars in de F&A-sector die een positieve bijdrage kunnen leveren in lijn met de Banking for Food-principes van de Rabobank.

Bedrijven met product of diensten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de F&A keten.
Grote afzetmarkt, schaalbaar en perspectief op groei.
Een doordacht en goed business model.
Bedrijven en sectoren waarin Rabobank kennis heeft en een wezenlijke bijdrage kan leveren.
Zicht op schaalbaarheid van de waardeketen en margepotentie.
Een goed en ondernemend team.
Een relevant en competitief voordeel met een duidelijk intellectueel eigendom, bewezen technieken, merkloyaliteit of andere unieke factoren.

Onze investeringsstrategie

€500k – €4m eigen vermogen per bedrijf

Actieve investeerders die bouwen
aan bedrijfswaarde

Investeren in seed- en start-upfase

Preferente
aandelen

Wij investeren over de gehele F&A-keten

Wij investeren in innovatieve F&A-bedrijven met een hoog potentieel in lijn met de Banking for Food-principes:
Principe 1
Verhogen van
beschikbaarheid van voedsel.

Principe 2
Verbeteren van toegang
tot voedsel.

Principe 3
Stimuleren van gebalanceerde en
gezonde voeding.

Principe 4
Verbeteren van stabiliteit
in de voedselketen.

Geografische focus:

Wij investeren in West-Europa en Noord-Amerika.

Wij maken gebruik van het wereldwijde F&A-netwerk van Rabobank.
Wereldwijde focus
Wij zijn actief in meer dan 30 landen.

Sectorteams
Wij hebben specialistische F&A-sectorteams.

Onderzoek experts
Wij hebben wereldwijd meer dan 90 F&A-onderzoekers.

Wat hebben wij jouw bedrijf te bieden?

Het RFAIF maakt gebruik van het wereldwijde netwerk van Rabobank en zet dit in om jouw bedrijf te laten groeien.

Het is onze taak om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf optimaal gebruik kan maken van het netwerk van Rabobank.

Faciliteren van groei
Delen van kennis
Gebruik van ons netwerk
Haak aan op ons platform
Investeringen tot EUR 4m per ronde en EUR 7.5m in totaal per bedrijf.
Altijd samen met gelijkgestemde co-investeerders.
Proactieve rol binnen het bedrijf.
Toegewijde kennisteams met diepe kennis van F&A.
In-house sectorexpertise voor strategieontwikkeling.
Mogelijkheid om waarde toe te voegen aan verschillende facetten.
Breed internationaal F&A-netwerk in verschillende sectoren.
Relaties met de meeste majeure F&A-bedrijven.
Mogelijkheid om aan te sluiten op het netwerk van Rabobank om jouw bedrijf te laten groeien.
Breed innovatieplatform van Rabobank.
Goede relaties met sleutelfiguren in het F&AVC/PE-domein.

Ons Portfolio

Team

Het Rabo F&A Innovatiefonds is een onderdeel van Rabo Private Equity en is een captive investeringsfonds.

Richard O’Gorman
Director

Richard werkt sinds 2010 voor Rabo Private Equity voor de internationale food & agri venture capital- en private equity-activiteiten. Hij zit in diverse investeringscommissies en adviesraden van de de Rabo F&A Portefeuille en werkt nauw samen met de verschillende F&A-innovatie activiteiten. Eerder was Richard ondernemer in de retail- en productiesector. Daarvoor werkte Richard voor de ANZ Banking Group als een structureerder en handelaar in rentederivaten. Richard is ACCA-gekwalificeerd en heeft een Bachelordiploma in Bedrijfskunde van de Nationale Universiteit van Ierland en een Masterdiploma in Economie van de Universiteit van Bristol.

Tom Ritchie
Associate Director

Tom werkt sinds 2011 voor Rabobank waar hij zich bezig hield met het structureren en uitvoeren van verschillende M&A transacties binnen de food & agri sector. Hij kent de agri sector ook vanuit de praktijk, eerder werkte hij in de landbouw en veehouderij en heeft hij een bedrijf opgezet dat actief was in de productie van ethisch geproduceerd vlees. Tom is tevens adviseur van een aantal agrobedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft een Bachelordiploma Bedrijfskunde en Economie van de Universiteit van Exeter.

Daniëlla Vellinga
Senior Associate

Daniëlla begon in 2015 bij Rabobank als Corporate Management Trainee. Voordat zij actief was voor het Rabo F&A Innovation Fund, was ze betrokken bij het bedenken en uitvoeren van tailor-made financieringsoplossingen voor verschillende grootzakelijke klanten in de food & agri sector. Daniëlla is al lang bezig met innovatie in de food & agri sector en is medeoprichter van een initiatief om Keniaanse melkveehouders meer inzicht te verschaffen in hun operaties met het doel hen te helpen groeien en hun toegang tot financiering te verbeteren. Daniëlla heeft een Bachelordiploma Economie en Bedrijfseconomie van de Universiteit van Utrecht en een Masterdiploma Economie van de Universiteit van Amsterdam.

Contact us

Croeselaan 28
3521 CB Utrecht